Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Należymy do LGD „Przyjazne Mazowsze” w Poświętnem

Email Drukuj PDF

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic ma od stycznia swoich przedstawicieli w działającej w Poświętnem Lokalnej Grupie Działania - Przyjazne Mazowsze.

Cele ogólne działania LGD to:

1. Poprawa jakości życia na wsi, w tym warunków zatrudnienia.

2. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Nas przede wszystkim interesuje uczestnictwo w działaniach, mających na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Chcemy współdziałać na rzecz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Liczymy na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej naszej okolicy.