Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Z dziejów Kroczewa i Okolic Lotnisko 1945-1955 cz.1

Lotnisko 1945-1955 cz.1

Email Drukuj PDF

Foto: Dawne lotnisko polowe WP w Kroczewie od strony południowej - 2008 r.


W lipcu 1945 roku Sztab Generalny WP wprowadził istotne zmiany w koncepcji lotnictwa WP. Dokonano rozformowania niektórych jednostek lotniczych, tworząc w ich miejsce nowe nazewnictwa i numeracje wraz z konkretną lokalizacją na terenie kraju. W tym okresie rozpoczęto również reformowanie szkolnictwa lotniczego. Nowe sposoby organizacji i działań miały ukształtować pokojową strukturę lotnictwa wojskowego.

Foto: Mapa z naniesieniem obszaru lotniska polowego w Kroczewie. Foto: Lotnisko polowe od strony zachodniej -2008 r. Pole wzlotów trawiaste z orientacją wschód - zachód.


Wstępem do reorganizacji lotnictwa WP było m.in. przeformowanie na początku lipca 1945 r. wchodzącego w skład 4. PMDL - 2. pnb „ Kraków” na 2. plsz „Kraków”. Wówczas to wycofano z pułku samoloty Po-2, a na ich miejsce jednostka otrzymała szturmowe maszyny typu IŁ-2. Stacjonujący na lotnisku Bydgoszcz 1. plm „Warszawa” jak i 2. plsz ,,Kraków” przeniesiono wraz z dowództwem dywizji do Modlina. Pułki zostały zakwaterowane w koszarach w Nowym Dworze Maz. Samoloty typu Jak -3, 7,9 i IŁ-2 skierowano na lotnisko polowe w Kroczewie. Dowódcą dywizji jak i garnizonu modlińskiego był ppłk. Grzegorz Turykin, któremu także podlegał 3. plsz w Bydgoszczy. Nowy z nazwy 2. plsz ,,Kraków”, na nowym typie samolotów IŁ-2 pod bokiem dowództwa dywizji przechodził intensywne szkolenie na lotnisku w Kroczewie. Kadra oficerska w tym czasie zakwaterowana była również w prywatnych domach mieszkańców Kroczewa.


Foto: Lotnisko polowe w Kroczewie. Pilot 1. plm ,,Warszawa” na skrzydle samolotu myśliwskiego Jak-3. Powiększenie: Pilot myśliwca trzymający za uprząż spadochron siedzeniowy.-1945/1946r.(?)


Na lotnisku bazował 483 batalion obsługi lotnisk, który wcześniej przygotował bazę koszarową w parku podworskim. Odnowił zniszczone budynki: kuchni i łaźni wybudowane w 1941 r. przez więźniów obozu pracy, zorganizowanego na czas budowy lotniska przez faszystowskiego okupanta. Uporządkował miejsca po zburzonych i spalonych barakach zaplecza Luftwaffe. Zniwelował teren po wysadzonym w powietrze przez Niemców pałacu p. Czarnowskich. Na lotnisku rozebrał zniszczone poniemieckie hangary dla samolotów Me-109 , Fw -190, Ju-87. Naprawił częściowo uszkodzone betonowe pasy dojazdowe od strony parku podworskiego i lasu ,,Paryż”. Usunął zniszczone urządzenia niemieckiej stacji paliw, przy czym wydobyto 8 zbiorników paliwowych głęboko zakopanych w ziemi. Po likwidacji dojazdowych torów kolejowych do zbiorników paliwowych, teren zasypano i wyrównano. Po stronie Trębek Nowych, większość betonowych pasów dojazdowych rozebrano, hangary samolotowe usunięto z pomocą mieszkańców. Zagrabione przez Niemców miejsca po domach i tereny rolnicze zwrócono prawowitym właścicielom. Uzyskany materiał wykorzystano do niwelowania lejów bombowych znajdujących się na lotnisku, naprawy dróg komunikacyjnych oraz odbudowy zniszczonych budynków mieszkalnych i gospodarczych mieszkańców Trębek Nowych.


Foto: Ppor. pil. P. Baranowski z 1 szkolnej eskadry myśliwskiej. Cykle szkolenia lotniczego na lotniskach w Dęblinie i Kroczewie. Absolwent Szkoły Pilotów Lotnictwa WP w Dęblinie. Promocja: 22.07.1946 r. W tym czasie Marszałek Rola - Żymierski promował m.in. 28 pilotów myśliwskich. Przydział służbowy: 1 eskadra szturmowa 4. plsz w Bydgoszczy.

Foto: Samolot myśliwski typu Jak-9 1. plm ,,Warszawa” na lotnisku w Kroczewie -1946 r.


W latach 1945 -1946 Wojskowa Szkoła Pilotów Lotnictwa WP w Dęblinie przechodziła wewnętrzną reorganizację. Dokonano zmiany nazwy na Oficerską Szkołę Lotnictwa WP. Ustalono ilość eskadr lotniczych, kadry naukowej i samych programów szkoleń.

Kompanię szkolno-przygotowawczą oraz komendę szkoły i dział nauk ulokowano w Dęblinie. 1 eskadrę myśliwską (szkolenie na samolotach Jak-9) dyslokowano wówczas na lotnisku w Kroczewie. 2 eskadra szturmowa (szkolenie na samolotach IŁ-2) na lotnisku w Radomiu. 3 eskadra mieszana (szkolenie na samolotach UT-2) zarówno na lotnisku w Kroczewie jak i w Dęblinie. 4 eskadra szkolenia podstawowego znajdowała się na lotnisku Podlodów.

Foto: Żołnierze 4. plsz na placu apelowym w czasie obozu letniego w Kroczewie -1948 r.

 

1. plm i 2. plsz w miesiącach letnich prowadził intensywne szkolenie w Kroczewie według obowiązujących programów. W dniu 2.09.1945 r. wyznaczone załogi 1. plm wzięły udział w wielkiej defiladzie powietrznej z Okazji Święta Lotnictwa, która odbyła się w Warszawie nad lotniskiem mokotowskim. Pierwszy klucz Jaków - 9 poprowadził d-ca. mjr. pil. M. Bujewicz. W drugiej części pokazów drugi klucz Jaków-9 został poprowadzony przez d-cę mjr.W.Gaszyna.

W tym okresie tj. w styczniu 1946 r. 1. plm ,,Warszawa” zostaje przebazowany na wstępnie wyremontowane lotnisko w Modlinie. Natomiast 2. plsz ,,Kraków” i 3. plsz stacjonujący w Bydgoszczy ulega ponownej reorganizacji co do nazwy, przyjmując nową numerację jako 4. plsz (samoloty typu Ił- 2 ) i 5. plsz. Od czerwca br. 1. plm ,, Warszawa” uzyskuje pełną gotowość bojową na lotnisku w Modlinie i wykorzystuje koszary Twierdzy Modlin. W tym czasie, dodatkowo tworzone pułkowe eskadry szkolne OSL Modlin wykorzystują jednocześnie nowe lotnisko w Modlinie jak i polowe w Kroczewie. Praktycznie do roku 1955, w różnych latach i porach roku, jednostki lotnictwa modlińskiego i szkoły dęblińskiej organizowały lotnicze szkolenia w ramach wewnętrznych programów WL.