Szkolenie w Cieciorkach

Drukuj

 

6 czerwca trzyosobowa delegacja Stowarzyszenia uczestniczyła w szkoleniu pt. „Miejsce i funkcja organizacji samorządowych, funkcjonowanie samorządów, istota i zasady tworzenia porozumień organizacji pozarządowych”, które odbyło się w Cieciorkach. Organizatorem było Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych, Ruch Społeczno – Samorządowy „Nasza Metropolia” oraz Towarzystwo Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat”. Temat nas bardzo zainteresował, możliwość zdobycia pieniędzy na realizację naszych planów wydała nam się nadzwyczaj atrakcyjna, ale poczuliśmy niedosyt informacji. Postanowiliśmy pogłębiać wiedzę na temat pozyskiwania funduszy przez organizacje pozarządowe. Jest to dla naszego stowarzyszenia szansa rozwoju.