Należymy do LGD „Przyjazne Mazowsze” w Poświętnem

poniedziałek, 16 listopada 2009 20:14
Drukuj

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic ma od stycznia swoich przedstawicieli w działającej w Poświętnem Lokalnej Grupie Działania - Przyjazne Mazowsze.

Cele ogólne działania LGD to:

1. Poprawa jakości życia na wsi, w tym warunków zatrudnienia.

2. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturowych.

Nas przede wszystkim interesuje uczestnictwo w działaniach, mających na celu poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.

Chcemy współdziałać na rzecz rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich. Liczymy na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej naszej okolicy.