Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Napisali o nas... Płońszczak "Powstaje..."

Płońszczak "Powstaje..."

Email Drukuj PDF

Płońszczak nr 23           wyd 13 czerwiec 2007

Powstaje stowarzyszenie

Zdjęcie do artykułu

W sobotę, 9 czerwca odbyło się zebranie założycielskie stowarzyszenia, które będzie nosiło nazwę „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic”.

 

Wybrano władze stowarzyszenia, które rozpocznie działalność po rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na liście zadań planowanych do zrealizowania jest między innymi ochrona zabytkowego parku i stawów w Kroczewie. Na sobotnie spotkanie w Kroczewie (gm. Załuski) przybyło ponad 20 członków założycieli stowarzyszenia, mieszkańców Kroczewa i okolic, również mieszkańców Warszawy, którzy są z tym terenem związani.

Podczas zebrania założycielskiego wybrano zarząd w składzie: prezes - Artur Jacek Kowalik, wiceprezesi Grażyna Mokrzycka i Sławomir Łuszczewski, sekretarz Małgorzata Oszczyk, skarbnik Jacek Gaczkowski oraz komisję rewizyjną: przewodniczący Krzysztof Nerć, zastępca Stanisław Piekarczyk, sekretarz Grażyna Słupecka. Wybrano również nazwę stowarzyszenia „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic”.

Inicjatorem tego pomysłu jest Artur Jacek Kowalik - mieszkaniec Kroczewa, który został wybrany prezesem stowarzyszenia.

- Pomysł utworzenia stowarzyszenia powstał na przełomie roku 2005 i 2006, kiedy poszukiwałem w internecie  materiałów na temat historii Kroczewa i okolic - informuje Artur Jacek Kowalik. - Natrafiłem na bardzo ciekawy i obszerny artykuł o parafii Kroczewo autorstwa Jarosława Zawadzkiego w kwartalniku „Historia kultury materialnej” Pomyślałem wtedy o wydaniu osobnej publikacji poświęconej historii Kroczewa i okolic. Nie wiedziałem wtedy jeszcze jak to zrealizować. W tym samym czasie przy radzie rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kroczewie intensywnie działał Społeczny Komitet „Sztandar”, który pomagał w pozyskaniu środków na sztandar szkoły i czynnie wspierał przygotowanie uroczystości nadania imienia szkole. Pomyślałem, że tego typu przedsięwzięcia łatwiej będzie realizować jako organizacja, skupiająca ludzi, którzy chcą coś zrobić wartościowego dla lokalnego społeczeństwa. W maju ubiegłego roku podzieliłem się tym pomysłem z ludźmi, odbiór był różny. Po kilkunastu rozmowach była już jednak garstka entuzjastów, których większość miała doświadczenie w pracy społecznej, w przeciwieństwie do mnie. Część z tych osób działała wtedy w komitecie „Sztandar”. Ówczesny przewodniczący tego komitetu Sławomir Łuszczewski zaproponował nazwę stowarzyszenia, która została ostatecznie przyjęta na zebraniu założycielskim. Blisko rok trwało zbieranie osób chętnych do udziału w działalności stowarzyszenia. Znaczący udział ma także ksiądz Marek Zawadzki, który przekazał informację o tworzeniu stowarzyszenia podczas nabożeństwa.

Stowarzyszenie planuje działalność w wielu obszarach, w statucie zapisano między innymi działania na rzecz ochrony dóbr kultury i tradycji, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony zdrowia, sportu, ekologii, wspieranie edukacji, przeciwdziałanie patologiom, promocję rozwoju ekonomicznego.

Na liście propozycji, jeszcze uzupełnianej, jest między innymi wydanie książki o historii Kroczewa i okolic, odrestaurowanie zabytkowej figurki, działania na rzecz budowy oczyszczalni ścieków i placu zabaw, utworzenie strony internetowej, świetlicy dla dzieci, działania na rzecz ochrony zabytkowego parku i stawów w Kroczewie.

Ostateczne decyzje dotyczące zadań do realizacji zostaną podjęte na walnym zebraniu członków, po rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Katarzyna Olszewska

foto: Katarzyna Olszewska