Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start HISTORIA działań Stowarzyszenia 2008 Zebranie w rocznicę ...

Zebranie w pierwszą rocznicę

Email Drukuj PDF

tak wyglądało zawiadomienie o Walnym ...

 

 

Zawiadomienie

 

Dnia 15-06-2008 o godzinie 10-tej (po mszy św.) w salce katechetycznej kościoła parafialnego w Kroczewie, odbędzie się

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego i protokolanta

 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania za pierwszy rok pracy

 4. Omówienie działań przeprowadzonych w ramach projektów:

  1. Konkurs na logo

  2. Spotkanie wigilijne

  3. Utworzenie i prowadzenie kroniki

  4. Odrestaurowanie zabytkowej figurki w Kroczewie

  5. Utworzenie strony internetowej Stowarzyszenia

  6. Wydanie książki o historii Kroczewa i okolic

  7. Działania na rzecz budowy oczyszczalni ścieków

  8. Uruchomienie obsługi finansowo-księgowej i sprawozdawczej

 5. Dyskusja nad potrzebą powołania zespołu ds. pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów.

 6. Dyskusja nad nowymi przedsięwzięciami do realizacji np.

   -uruchomienie świetlicy dla dzieci i młodzieży
   -wydanie kalendarza, karty świąteczne,widokówki
   -organizacja spływu kajakowego Wkrą
   -organizacja wycieczki rowerowej do Twierdzy Modlin z przewodnikiem
   -zmiana wystroju salki(za zgodą Gospodarza)-instalacja zdjęć ze spotkań Stowarzyszenia
   -koszulki z logo Stowarzyszenia
   -organizacja imprez typu festyn, piknik
   -zorganizowanie imprezy plenerowej z sąsiednią parafią w Kamienicy ,typu turniej
   - oczyszczenie stawu w Kroczewie
   - odrestaurowanie najstarszych pomników na cmentarzu
   - inne zgłoszone w trakcie zebrania

 7. Podjęcie decyzji o przedsięwzięciach na najbliższy rok.

 8. Dyskusja – podsumowanie pierwszego roku działalności oraz wizje na przyszłość

 9. Wolne wnioski

 

Zarząda tak wyglądało spotkanie:)

zdjęcia Małgorzata Oszczyk