Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Porozumienie z TPZ

Email Drukuj PDF

Weźmiemy udział w projektach realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Załusk

 

 

  • projekt pt."Album Przydrożnych Kapliczek Gminy Załuski" został zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze w ramach wdrażania PROW 2007-2013 działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju "Małe Projekty" został  zaakceptowany do dalszej realizacji. Współpraca w ramach porozumienia podpisanego 28.02.2010r. obejmuje udostępnienie i zbieranie materiałów źródłowych dotyczących przydrożnych obiektów kultu religijnego z terenu Gminy Załuski i Parafii Kroczewo, wykonania i przekazania na potrzeby projektu zdjęć i opisów kapliczek, pomocy w zorganizowaniu wystawy prac.

  • projekt pt."Festyn Malinka" zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze w ramach wdrażania PROW 2007-2013 działanie Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju "Małe Projekty" został  zaakceptowany do dalszej realizacji. W ramach realizacji tego projektu przewidujemy współpracę w zakresie aktywnego uczestnictwa w doborze eksponatów do Regionalnej Izby Pamięci, oraz uczestnictwa w dekorowaniu stoisk i sceny. Porozumienie zostało podpisane 15.03.2010r.