Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start Z dziejów Kroczewa i Okolic Postacie AD. część 3

Postacie AD. część 3

Email Drukuj PDF

{jcomments on}

Postacie AD. część 3

 


 

Foto: Józef Minich w mundurze strażackim. Łowicz -1909r. Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Łowiczu. Zbiór Władysława Tarczyńskiego w Łowiczu sygn. 21.

Foto. Akt urodzenia APW Oddział Mława.

Józef Minich ur. 20.04.1859r. w Kroczewie. Jego rodzina wywodzi się z Kurlandii, do Polski przybyła w XVII wieku. Po ukończeniu szkoły został wcielony do armii carskiej na 25 lat. W czasie służby wojskowej uzyskał uprawnienia felczerskie i wykonywał zawód w 32 Kremienczudzkim Pułku Piechoty stacjonującym w Łowiczu. Po wyjściu z wojska w 1884r. osiadł w Zdunach Wsi, gdzie rozpoczął praktykę lekarską. W 1890r. przenosi się do Zdun Kościelnych obejmując samodzielną posadę ,,gminnego starszego felczera”. W 1895r. był współorganizatorem utworzenia w Zdunach Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1901r. uczestniczy w założeniu Towarzystwa Wzajemnego Kredytu w Łowiczu. W 1911r. zapoczątkował akcję budowy sieci szkół powszechnych w ówczesnej gminie Bąków. W 1919r. był inicjatorem powstania w Zdunach Stowarzyszenia Budowlanego. Był współorganizatorem i działaczem wielu innych organizacji jak: Spółdzielnia Spożywców, Spółdzielnia Mleczarska, Towarzystwo Kół Rolniczych, Koło Polskiej Macierzy Szkolnej na terenie Łowicza i okolicy. Za swoją działalność wielokrotnie nagradzany i wyróżniany m. in. w 1931r. dekretem Prezesa Rady Ministrów RP został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi RP. Zmarł 23.12.1931r w Zdunach. Wybrane fragmenty z: Łowiczanin Kwartalnik Historyczny nr 2/2003 Art.,,Józef Minich - Księżak z wyboru”.

Foto: Książka ,, Katyń” - Kazimierz Skarżyński. Wyd. Instytut Józefa Piłsudskiego. Edycja Dembiński Paryż 1988r.

Kazimierz Skarżyński ur.15.12.1887r w Kroczewie. Ukończył wiedeńskie gimnazjum Ojców Jezuitów. Szkołę Nauk Politycznych w Paryżu, następnie wstąpił do Instytutu Wyższego Handlu w Antwerpii. Od roku 1913 do 1919 pracował dla francuskiej kompanii eksploatacyjnej złoża miedzi na Zakaukaziu. Wkrótce po wybuchu rewolucji w Rosji pełnił niebezpieczną misję łącznika między Tatarami a Kurdami w czasie walk oddziałów rosyjskich z armią turecką. W roku 1919 powrócił do Polski i wziął udział jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej w jednostkach kawalerii. Od roku 1924 do wybuchu II wojny światowej pracował jako wiceprezes Francusko-Polskiej Spółki Papierniczo-Celulozowej. Podczas okupacji poświęcił się pracy dla Polskiego Czerwonego Krzyża, w którym objął funkcje Sekretarza Generalnego. W porozumieniu w władzami Polski Podziemnej prowadził dochodzenie w sprawie mordu katyńskiego. Po odbyciu wizji lokalnej miejsca kaźni oficerów polskich, zbadaniu dostępnych dokumentów oraz zasięgnięciu opinii specjalistów sporządził poufne sprawozdanie. Z pełnionej w PCK funkcji został zwolniony w 1945r. Chcąc uniknąć prześladowań i aresztowania przez komunistyczny UB Polski Ludowej i sowieckie służby zbiegł wraz z rodziną do Paryża. W roku 1948 opuścił Francję i osiedlił się w Kanadzie. Przez 24 lata był pracownikiem francuskiej kompanii Credit Foncier. Zmarł na obczyźnie w 1962 roku.

 

Foto: Fragment z aktu urodzenia Tadeusza Barnarda Mikołajczyka - 1893r.

Tadeusz Bernard Mikołajczyk (ur.20.VIII.1893r.-zm.27.X.1967r.) ur. Gostolin - Kroczewo woj. warszawskie.

Absolwent gimnazjum w Lublinie i Oficerskiej Szkoły Wojskowej w Kijowie. Uczestnik pierwszej wojny

światowej w armii rosyjskiej i w 1 Polskim Korpusie Wschodnim. Oficer służby stałej kawalerii w 1932r. Major 7 pułku strzelców konnych, następnie od 1935r. w Ref. Insp. Koni w Kowalu. Przez Rumunię dostał się do WP we Francji. Oficer placu w Kinross i Kirkcaldy, następnie w Centrum Wyszkolenia Służb (zastępca komendanta i p.o. komendanta). W 1946r. podpułkownik kawalerii odznaczony m.in. Krzyżem Niepodległości, trzykrotnie KW,ZKZ,SKZ, i Medaille Interallie. Mieszkaniec Osiedla w Penrhos od maja 1964r. Członek Koła SPK nr 220.

Pochowany na cmentarzu w Wrexham - Walia. Section G, gr.12 552.

Foto: p. Ryszard Lech - 1998r. Grób na cmentarzu parafialnym w Kroczewie - 2011r.

Ryszard Lech urodzony w roku 1927 na Wileńszczyźnie, zmarł w roku 2005 w Koszalinie. Jego ostatnim życzeniem było, aby zostać pochowanym na cmentarzu parafialnym w Kroczewie. Artysta malarz, grafik. Absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie ( 1953r). Dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Tadeusza Kulisiewicza. Był członkiem ZPAP od roku 1954 aż do śmierci. Przez większość swojego życia artystycznego związany z Pomorzem Zachodnim. Piewca architektury i krajobrazu Ziemi Słupskiej i Koszalińskiej. Laureat licznych konkursów, nagród i wyróżnień.

 

 

Foto: M. in. dzieła artysty z „Galerii 100 tysięcy kolorów ”.

Dla czytelnika, życie i twórczość artysty oraz zbiór obrazów na stronie www. ryszardlech.pl

Opracował: Donat Suchenek

Źródła:

Na podstawie dostępnej literatury. Spis pozycji w zbiorze autora.

Foto: Archiwum Państwowe m.st. W-wy Oddział w Mławie.

Foto: zbiór p. Medard Lech.

Foto. zbiór autor.

©

kliknij aby zobaczyć :

Postacie AD część 2

Postacie AD część 1