Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Kościół - 80 lat cz.II

Email Drukuj PDF

 

W okolicznościowym kazaniu skierowanym do zgromadzonych wiernych w kroczewskiej świątyni, ks. prał. prof. dok hab. Ryszard Czekalski przytoczył m.in. opis konsekracji kościoła sprzed 80 lat.

,, Kroczewo, do którego jechał ks. Sufragan Wetmański z posługiwaniem Biskupim, gotowało się do wielkiej uroczystości – konsekracji swego parafialnego kościoła. Budowy świątyni dokonał tutejszy proboszcz, ks. Paweł Chodkowski. Kościół ten śmiało może być zaliczony do najwspanialszych na całą diecezję. Brak mu jeszcze wieży, a wewnątrz brak ołtarzy, ambony i innych sprzętów dostosowanych do stylu. Ale, miejmy nadzieję, że ks. Chodkowski, który tyle na rzecz parafii już zrobił, bo dodajmy, że i plebanię murowaną piękną wystawił, i budynki, i ogród wspaniały naokoło domu plebańskiego urządził. Potrafił i wnętrze swego kościoła należycie urządzić.

Jadącego do Kroczewa ks. Sufragana, na granicy powitała banderja, którą prowadził tutejszy buchalter, p. Trzciński. Przy tryumfalnej bramie, wystawionej na szosie, powitał ks. Biskupa pięknym przemówieniem administrator dóbr kroczewskich, krewny p. Czarnowskiej, p. Moszyński. Procesja przedstawiła się bardzo wspaniale. Zwłaszcza wielkie wrażenie robiły bractwa i stowarzyszenia, każde ze swą chorągwią, więc bractwo Różańcowe, Adoracji, Trzeci Zakon, Kółka Różańcowe itd.

Po ingresie, stawili się na plebanii, imieniem właścicielki Kroczewa, panowie Moszyński, Abrahamowicz, syn młodzieńczy, i córki p. Czarnowskiej patronat Młodzieży Żeńskiej, przedstawiciele bractw w celu złożenia hołdu ks. Biskupowi. Wszyscy przytem prosili, by ks. Sufragan po przyjeździe do Płocka zechciał Arcypasterzowi złożyć ich atencję.

Ponieważ dnia następnego, tj. 31 maja 1928 r., miała się odbyć konsekracja kościoła, przeto przed plebanię przybyła procesja w celu zabrania relikwii, które miały być nazajutrz zamurowane w ołtarzu. Włożono wtedy do trumienki relikwie św. Bonifacego, Klemensa i Benigny. Czterej kapłani, ubrani w czerwone ornaty ponieśli nosze; przewodniczył procesji, a później jutrzni ks. Prałat Figielski. Ze zaś zwykle na dzień konsekracji zjawił się nam wielki deszcz. Naturalnie przeszkodził on wiernym bardzo w czuwaniu nocnym, przy relikwiach, jak tego przepisy Pontyfikatu wymagają, a ku niemałemu zmartwieniu ks.Proboszcza.

Następnego dnia o g. 08:00 ks. Biskup rozpoczął obrzęd konsekracyjny, który zakończył uroczystą sumą. Po sumie nastąpił obiad, w którym wzięło udział bardzo wielu księży oraz świeckich.

W czasie obiadu przyszła depesza z Płocka od Arcypasterza, w której wyraził on swe ubolewanie, iż w konsekracji, nie może brać udziału oraz przysłał swe dla wszystkich błogosławieństwo.

Po obiedzie o g. 15:00 ks. Sufragan rozpoczął bierzmowanie, do którego przystąpiło 831 osób.

Po bierzmowaniu, że to był dzień 31 maja 1928 r., ks. prał. Figielski odprawił majowe nabożeństwo z odpowiednim kazaniem, procesją i Te Deum.

Wieczorem miejscowa młodzież urządziła na cześć ks. Biskupa wieczór uroczysty, podczas którego odegrano ,,Dziesiąty Pawilon”.

Następnego dnia, 1 czerwca 1928 r. o godz. 09:00 obyła się katechizacja, cicha msza święta i ostatnie słowo zachęty do parafian.

Po obiedzie nastąpił wyjazd do Zakroczymia, do ostatniej parafii, wyznaczonej na tę wizytę pasterską”.(Koniec opisu)


Uroczystą Mszę św. dziękczynną z okazji 80 rocznicy konsekracji kościoła koncelebrowali. Przy ołtarzu: ks. kan. dr Marek Krzysztof Zawadzki, ks. prał. prof. dok hab. Ryszard Czekalski, ks. mgr Robert Kamiński.


Uroczysta procesja wokół kościoła w asyście druhów Ochotniczych Straży Pożarnych i wiernych.

 

Po uroczystej Mszy św. podziękowania dla księży od parafian.

Wyjście pocztów sztandarowych OSP.


Widok na kościół i plebanię.

W dniu 12.07.2009 r. decyzją biskupa płockiego J.E. Piotra Libery ks. kan. dr Marek Krzysztof Zawadzki został skierowany do pełnienia posługi duszpasterskiej proboszcza bazyliki katedralnej p.w. Wniebowzięcia NMP i parafii w Płocku.

Wzorem swoich poprzedników wzbogacił kościół kroczewski i parafię pozostawiając:

- obrazy M.B. Częstochowskiej, M.B. Dominikańskiej, Jezusa Miłosiernego i Serca P.Jezusa.

Zakupił nowe ławki do kościoła. Założył nowe nagłośnienie i ekran diodowy. Rozwinął pracę koła lektorów czytania Słowa Bożego. Wybudował przy kościele aleję poświęconą Bożemu Ciału z ołtarzem i figurami M.B. Częstochowskiej i P.Jezusa. Zadbał o estetykę wokół kościoła przygotowując wraz z OSP Kroczewo teren pod przyszły parking. Pozostawił również projekt techniczny parkingu do realizacji przyszłym wykonawcom. Położył nowe zewnętrzne tynki na budynku plebanii. Odmalował nową elewację oraz dach plebanii . Organizował wycieczki integracyjne dla dzieci i młodzieży do Sanktuariów.(Lata w parafii: 2007 -2009 r.)

Nowym proboszczem kościoła kroczewskiego i parafii został ks. kan. mgr Henryk Wojciech Szwajkowski wraz z ks. mgr Pawłem Grąbczewskim.(Lata w parafii: od 2009 r.)

 

Opracował: Donat Suchenek

Źródła:

,,Z dziejów kościoła w Kroczewie” – Tablica informacyjna przy wejściu do kościoła.

O historii kroczewskiego kościoła oraz życiu parafii na: www. Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela w Kroczewie i www.mwkz.pl/konserwator zabytków/388-weekend z zabytkami-Kroczewo

,,Zeszłoroczna wizyta Pasterska w Dekanacie Płońskim”- Miesięcznik Pasterski Płocki -1929 r.

Foto: zbiory autora.