Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kroczewa i Okolic

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start

Kościół - 80 lat cz.I

Email Drukuj PDF

,,Kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela powstał tu w początkach XIV w. Bliskość Kroczewa i Zakroczymia przemawia jednak za wcześniejszą erekcją; być może miała miejsce już w XII – XIII w. Pierwsza wzmianka źródłowa pochodzi jednak dopiero z 1424 roku. Murowane prezbiterium postawiono prawdopodobnie w końcu XV w.W 1599 roku kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela był konsekrowany, miał drewnianą nawę, dwie boczne kaplice i cztery ołtarze, obiekt spłonął w 1705 roku. Odbudował go J.Mikulski, podczaszy nowogrodzki; obok murowanego prezbiterium z dwoma oknami, wzniesiono sklepioną zakrystię i skarbiec. W ołtarzu głównym znajdował się obraz M.B.Bolesnej,zasłaniany obrazem św. Jana Chrzciciela, boczne kaplice były poświęcone św. Antoniemu i św.Mikołajowi.

Obecny kościół wzniósł w latach 1918 – 1922 ks. Paweł Chodkowski, wg. projektu arch. H.

Kundera. Prezbiterium pochodzi z poprzedniej świątyni. Konsekracji dokonał Bp.L.Wetmański

31.V 1928 r. Oprócz ołtarza głównego i bocznego, kościół posiada ołtarz soborowy. Polichromię wykonali bracia Drapiewscy w 1938 r. W prezbiterium są dwa witraże pochodzące z lat międzywojennych. 11 – głosowe organy znajdujące się w poprzedniej świątyni naprawiono w 1930 r.”

 

1. „Ks. kan. Antoni Gawarecki w latach 1972-1986 położył nowy dach na kościele z blachy cynkowej omiedziowanej, podłogę z terrakoty, ufundował dębowe ławki i konfesjonały.(Lata w parafii: 1972-1987 r.)

2. Ks. kan. mgr Józef Gawlik w latach 1989 – 1994 wzniósł wraz z parafianami nową dzwonnicę wg. projektu prof. Marzyńskiego oraz wykończył fronton kościoła.(Lata w parafii: 1987-1997 r.)

3. Ks. kan. Bonifacy Kazimierz Radziszewski razem z parafianami po wymianie zniszczonej więźby dachowej przykrył kościół nową blachą miedzianą, założył nową instalację elektryczną, nagłośnieniową i komunikacyjną. Po osuszeniu kościoła i wymianie tynków, wymalował kościół w dotychczasowym charakterze. W bocznej kaplicy położył nową posadzkę i urządził kaplicę M.B. Fatimskiej Pani.” (Lata w parafii: 1997-2007 r.)

Kościół ten jest świadectwem wiary naszych ojców, pomnikiem naszej kultury i znakiem komunikacji tego co boże, dobre i szlachetne.”

 

 

Fronton kościoła. Nad wejściem umieszczono napis informujący o jubileuszu.

 


Sztandary jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z: Kroczewa, Trębek Nowych

i Wojszczyc. Księża wchodzący do kościoła oraz parafianie .

 

 

Na wstępie proboszcz ks. kan. dr Marek Krzysztof Zawadzki wraz z wikarym ks. mgr Robertem Kamińskim - jako gospodarze - powitali wszystkich parafian i gości, którzy przybyli na jubileuszową Mszę św. ,, 80 Rocznicy Konsekracji Kościoła przez Błog. Bp. Leona Wetmańskiego”. Szczególnie został powitany ks. prał. prof. dok hab. Ryszard Czekalski, który przewodniczył tej wyjątkowej uroczystości. Gorąco zostali również powitani księża: ks. kan. mgr Józef Gawlik i ks. kan. Bonifacy Kazimierz Radziszewski, którzy nie tak dawno byli proboszczami kroczewskiego kościoła i parafii. Powitano księży z sąsiadujących parafii

i pozostałych duchownych.

 


 


Czytanie Słowa Bożego przez lektorów.